You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bilgi Güvenliği Politikası

Kuruluşumuz Bünyesinde Bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin Sürekli Gelişimini Sağlamak İçin:
Bilgi Varlıklarını Tanımlamayı Bu Varlıkların,
İŞ ETKİSİNİ: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,
 
TEHDİT OLASILIĞINI: zayıflıkların çokluğu ve varolan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak;
 
·       Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişimine İlişkin Riskleri Belirlemeyi, Değerlendirmeyi,
·       Kabul Edilebilir Seviyenin Üzerinde Bulunan Tüm Varlıklar İçin Gerekli Kontrolleri Uygulamayı,
·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Performansını Ölçmeyi,
·       Bu Verilerden Hedefler Üretmeyi,
·       Zayıflıklarımızı Ve Tehditleri Alt Yapı, Çalışma Ortamı, Donanım, Yazılım Ve Eğitim Yatırımlarıyla En Aza İndirgemeyi,
·       İşimizin, Müşterilerimizin Ve Yasal Şartların Gerektirdiği Güvenlik Şartlarını Karşılamayı,
 
Taahhüt Ederiz.
GENEL MÜDÜR